Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan toimikausi on viisi vuotta. Tutkintolautakunnan asettaa Opetushallitus.

Lautakunnan yhteystiedot: auktoris.lautakunta [at] oph.fi