Hyppää pääsisältöön

Elinikäinen ohjaus


Tietoa ja tukea ohjauksen ammattilaisille

Ohjauspalveluja tarvitsevien asiakkaiden tilanteet ovat monimuotoistuneet ja palveluja tuotetaan monella eri sektorilla. Opetushallituksen elinikäisen ohjauksen sivusto on tarkoitettu kaikkien ohjausammattilaisten tiedon lähteeksi.

Ohjaus eri kouluasteilla

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opinto-ohjaus lukiossa

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opinto-ohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta opintojen aikana.

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita

alt-text (optional, uses title if not set)

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita tarjoavat Suomessa useat toimijat. Julkisten palveluiden lisäksi myös kolmas sektori ja yksityiset toimijat tarjoavat ohjauspalveluita. Tutustu myös ohjauksen parissa toimiviin kansainvälisiin verkostoihin ja järjestöihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansainvälisyys ohjauksessa

Euroguidance tarjoaa koulutusta kansainvälistyvän ja monikulttuuristuvan ohjaustyön tueksi, tuottaa materiaaleja ja työvälineitä ohjaustyöhön sekä viestii ajankohtaisista ohjausalan asioista Suomesta ja maailmalta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Suomen kansainvälistyessä ohjauksen ammattilaiset tarvitsevat yhä useammin tietoa ukomaisista koulutusjärjestelmistä ja ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta.