Opetushallitus tuottaa ennakointitietoa yhdessä Osaamisen ennakointifoorumin kanssa sekä erillisissä hankkeissa.

Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin ennakointityöhön kuuluu ennakoinnin perusprosessi, teema- ja ilmiöhankkeita sekä synteesihankkeita. Lisäksi toteutetaan alakohtaisia VOSE-hankkeita. Opetushallitus johtaa tätä laajoissa verkostoissa tehtävää ennakointia ja tekee myös itsenäistä ennakointityötä.  Tuotettu ennakointitieto voi koskea tietyn ennakointiryhmän alaa, suppeampaa toimialaryhmää tai vastaavaa. Ennakointitieto voi koskea myös laajempia kokonaisuuksia tai eri aloja läpäiseviä ilmiöitä.