Osaamisen ennakointifoorumin ILO -ilmasto-osaaminen -teemahankkeessa lähestytään ilmasto-osaamista ilmastonmuutoksen hillinnän, sopeutumisen ja hyödyntämisen näkökulmasta.
ILO -ilmasto-osaaminen teemahankkeen kaupunkikuva