Osaamisen ennakointifoorumin ILO -ilmasto-osaaminen -teemahankkeessa lähestyttiin ilmasto-osaamista ilmastonmuutoksen hillinnän, sopeutumisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Hanke toteutettiin vuonna 2020.
ILO -ilmasto-osaaminen teemahankkeen kaupunkikuva