Koski -tietovaranto sisältää  valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tiedot oppilaiden yksittäisestä opintosuorituksesta ja suoritetuista tutkinnoista KOSKI-palveluun vuodesta 2018 alkaen. Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. 

Kosken yhteydessä toimii ns. luovutuspalvelu, jonka kautta voidaan yhdistää ja luovuttaa myös tietoja ylioppilastutkinnoista alkaen vuodesta 1990, korkeakoulututkintoja ja -opintosuorituksia sekä opiskeluoikeuksia pääsääntöisesti alkaen vuodesta 1995 sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja

Tietovarannon tietojen hyödyntäminen ja tarkistaminen

Eri viranomaiset hyödyntävät jo Kosken tietoja, ja käyttö laajenee jatkuvasti. Esimerkiksi Kansaneläkelaitos eli Kela käyttää perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tietoja opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, perustoimeentulotuen, koululaiseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä. Tilastokeskus korvaa omat erilliset tiedonkeruunsa ottamalla keskitetysti tutkinto- ja opintosuoritustietoja Koskesta. Tietoja hyödynnetään myös jatkuvasti erilaisissa arviointi- ja seurantatutkimuksissa.
Opetushallitus vastaa tietovarannon ja luovutuspalvelun ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta.

Kosken tietosisältö ja käyttö: Tietoa dokumentaatiosta (osin saavutettava)
Ota yhteyttä: koski(at)opintopolku.fi