Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sinulle, jos
- olet saanut Opetushallitukselta päätöksen opintojesi rinnastamisesta Suomessa opettajankoulutuksen opintoihin tai kasvatustieteellisen alan tutkintoon (laki 531/1986 tai laki 1385/2015) ja
- päätöksen mukaan sinun pitää suorittaa täydentäviä opintoja.
Kuvituskuva, opiskelijoita keskustelemassa rappusissa

Opetushallituksen päätöksessä ulkomailla suorittamasi korkeakouluopinnot on rinnastettu johonkin tai joihinkin seuraavista:

  • opettajan pedagogisiin opintoihin
  • opetettavan aineen opintoihin
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin
  • erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin
  • oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin
  • kasvatustieteen kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon

Päätöksessä on määritelty täydentävät opinnot, jotka sinun pitää suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa.