Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja Suomessa suoritetuista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausunto voidaan antaa loppuun suoritetusta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tutkinnosta. Lausunnot ovat maksullisia.

Lausunnossa voidaan kuvata esimerkiksi

  • kelpoisuutta korkeakouluopintoihin Suomessa,
  • tutkinnon tai oppilaitoksen virallisuutta ja asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tai
  • ammatillisia oikeuksia, jotka tutkinto on antanut.

Lausunto annetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.