Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja haluat Suomessa kelpoisuuden opetustehtävään, tarvitset todennäköisesti Opetushallituksen päätöksen tutkintosi tunnustamisesta. 
Kuvituskuva, pojat tekevät ryhmätyötä


Opetushallitus tekee päätöksiä kelpoisuudesta seuraaviin opetustehtäviin:

•    esiopetus
•    luokanopetus
•    aineenopetus
•    erityisopetus (osa-aikainen erityisopetus tai erityisluokanopetus)
•    oppilaanohjaus tai opinto-ohjaus
•    ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opetus ammatillisessa koulutuksessa
•    vapaan sivistystyön opetus

Kelpoisuusvaatimukset näihin tehtäviin on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Opetushallituksen päätös antaa kelpoisuuden tehtävään vaadittavan koulutuksen osalta. Päätöksessä ei oteta kantaa kielitaitoon. 

Linkki: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista Finlex-palvelussa

Kaavion avulla voit selvittää oman väyläsi opettajaksi Suomessa. 

Liite