Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja haluat Suomessa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen ammattiin, tarvitset todennäköisesti Opetushallituksen päätöksen tutkintosi tunnustamisesta.
Kuvituskuva, tytöt leikkivät sisällä

Opetushallitus tekee päätöksiä kelpoisuudesta seuraaviin varhaiskasvatuksen tehtäviin: 
•    varhaiskasvatuksen opettaja 
•    varhaiskasvatuksen sosionomi 
•    varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
•    varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
•    päiväkodin johtaja ja 
•    steinerpedagoginen varhaiskasvattaja.

Kelpoisuusvaatimukset tehtäviin on määritelty varhaiskasvatuslaissa (540/2018). 

Varhaiskasvatuslaki Finlex-palvelussa