Opetushallituksessa ylläpidetään kansallisia rekistereitä ja tietovarantoja, joista luovutetaan tietoa eri tahoille. Viranomaisille luovutetaan säännöllisesti vakiosisältöistä tietoa rajapintojen kautta (esimerkiksi Kela ja Tilastokeskus) ja kertaluontoisia aineistoja tutkimuksiin ja selvityksiin (mm. Karvi). Oppilaitosten ja muiden koulutustoimijoiden yhteystietoja luovutetaan myös eri tahoille tietyin kriteerein.

Tunnetuimmat kansalliset rekisterit ja tietovarannot ovat perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto Koski, opiskelijavalintarekisteri sekä varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda. Lisäksi ylläpidämme luovutuspalvelua, jolla voidaan yhdistää Koski-tietovarannon, korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon Virran, ylioppilastutkintorekisterin ja opiskelijavalintarekisterin henkilötietoja ja luovuttaa niitä tahoille, joilla on tiedon saamiseen lakiin perustuva oikeus. 

Median tietopyynnöt käsitellään aina tapauskohtaisesti, mutta Vardasta luovutetaan tietoja ainoastaan viranomaiskäyttöön ja tieteelliseen tutkimukseen (L540/2018, 65§). 

Tietojen luovutus on yleensä maksullista, mutta Julkisen sanan neuvoston jäsenille alle tunnin työtä vaativat tietopyynnöt ovat maksuttomia. Pidempää työtä vaativien tietopyyntöjen maksullisuudesta päätetään tapauskohtaisesti.

Lisätiedot: media [at] oph.fi