Opiskelijavalintarekisteri sisältää tietoa koulutukseen hakemisesta, opiskelijavalinnan tuloksista, opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opiskelijaksi ilmoittautumisesta. Rekisterissä on lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen hakeneiden tiedot.

Tietovarannon tietojen hyödyntäminen ja tarkistaminen

Opiskelijavalintarekisterin tietoja hyödyntävät myös muut viranomaiset omassa toiminnassaan: esimerkiksi Kansaneläkelaitos hyödyntää opiskelupaikan vastaanottamistietoa opintotuen myöntämisessä, ja Tilastokeskus laatii rekisterin tietojen perusteella koulutustilastoja. Tietoja käytetään myös koulutusjärjestelmän arvioinnissa ja seurannassa sekä erilaisissa tutkimuksissa.

Opetushallitus vastaa opiskelijavalintarekisterin ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta.