Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin.
Osaamisen ennakointifoorumin logo

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ohjausryhmästä. Ennakointiryhmät voivat halutessaan koota asiantuntijaverkostoja tukemaan ryhmien ennakointityötä.

Osaamisen ennakointifoorumi on perustettu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Päätöksestä löytyvät muun muassa ennakointiryhmien tarkemmat  osaamis- ja toimialat. Oef:n toimikausi on 1.1.2017 - 31.12.2020.