Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin.
Osaamisen ennakointifoorumin logo

Osaamisen ennakointifoorumin tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. OEF tuo koulutuksen ja työelämän eri osapuolet yhteiseen vuoropuheluun tulevaisuudesta sekä tuottamaan, analysoimaan ja levittämään ennakointitietoa. Foorumi nostaa tuottamansa ennakointitiedon pohjalta esille koulutuksen kehittämistarpeita.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiryhmien kokoamista asiantuntijaverkostoista. .

Osaamisen ennakointifoorumi on perustettu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Päätöksen liitteistä  löytyvät muun muassa ennakointiryhmien tarkemmat osaamis- ja toimialat. OEF:n toimikausi on 1.1.2021 - 31.12.2024.