Hyppää pääsisältöön
Osaamisen ennakointifoorumin logo

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua.

OEF tuottaa, analysoi ja levittää ennakointitietoa tulevaisuuden osaamis-  ja työvoimatarpeista sekä esittää niiden pohjalta koulutuksen kehittämistarpeita.

OEF muodostuu ohjausryhmästä ja yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä.