Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri alan ennakointiryhmästä sekä ennakointiryhmien kokoamista asiantuntijaverkostoista. Täältä löydät ohjausryhmän ja ennakointiryhmien jäsenten nimet sekä taustaorganisaatiot kaudelle 2017-2020.

Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmässä ja ennakointiryhmissä ovat edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan tutkimuksen edustajat ja opetushallinto. Ohjausryhmässä ovat lisäksi mukana myös ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opiskelijoiden edustajat sekä koulutuksen tutkimuksen ja arvioinnin asiantuntija. 

Osaamisen ennakointifoorumi on asetettu ajalle 1.1.2017–31.12.2020. 

Tutustu Osaamisen ennakointifoorumin toimintaan ja tehtäviin.

Oef:n ennakointituloksia.

Osaamisen ennakointifoorumin toimikausi 2021–2024