Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on asetettu ajalle 1.1.2021 – 31.12.2024. OEF muodostuu ohjausryhmästä ja yhdeksästä ennakointiryhmästä.

Foorumissa ovat edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan tutkimuksen edustajat sekä opetushallinto. Ohjausryhmässä ovat lisäksi mukana ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opiskelijoiden edustajat sekä koulutuksen tutkimuksen ja arvioinnin sekä alueellisen ennakoinnin asiantuntijat.