Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ohjausryhmästä ja yhdeksästä eri alan ennakointiryhmästä. Täältä löydät ohjausryhmän ja ennakointiryhmien jäsenten nimet sekä taustaorganisaatiot kaudelle 2021 - 2024.

Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmässä ja ennakointiryhmissä ovat edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan tutkimuksen edustajat ja opetushallinto. Ohjausryhmässä ovat lisäksi mukana myös ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opiskelijoiden edustajat,  koulutuksen tutkimuksen ja arvioinnin sekä alueellisen ennakoinnin asiantuntijat. 

Osaamisen ennakointifoorumi on asetettu ajalle 1.1.2021 – 31.12.2024.