Sinisävyisessä kuvassa näkyy graafisia elementtejä ja käsiä, joissa on palapelin paloja.

Osaamisen ennakointifoorumin työskentely perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön sille asettamiin tehtäviin. Toimintaa ohjaavat ohjausryhmän laatimat toiminta- ja vuosisuunnitelmat sekä Opetushallituksen laatima ennakointisuunnitelma.

Opetushallitus koordinoi foorumin toimintaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.