Sinisävyisessä kuvassa näkyy graafisia elementtejä ja käsiä, joissa on palapelin paloja.

Osaamisen ennakointifoorumin työskentely perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön sille asettamiin tehtäviin. Opetushallitus koordinoi foorumin toimintaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Foorumin toimintaa ohjaavat ohjausryhmän laatima toiminta- ja vuosisuunnitelma sekä Opetushallituksen laatima ennakointisuunnitelma. Ennakointiryhmät laativat vuosittain omat työsuunnitelmansa, joissa ne huomioivat ohjausryhmän ja Opetushallituksen linjaukset.