Kuvituskuva: maapallo

Osaamisen ennakointifoorumin työskentely perustuu opetus- ja kulttuuriministeriö sille päätöksessään määräämiin tehtäviin. Opetushallitus organisoi ennakointiryhmien toiminnan.

Toimintaa ohjaavat ohjausryhmän laatima toimintasuunnitelma ja vuosisuunnitelma. Niitä päivitetään vuosittain. Opetushallitus laatii OEF:lle ennakointisuunnitelman. Ennakointiryhmät laativat vuosittain omat työsuunnitelmansa, joissa ne huomioivat ohjausryhmän ja Opetushallituksen foorumin toiminnasta tekemät linjaukset.