Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sinulle, jos
- olet saanut Opetushallitukselta ehdollisen päätöksen riittävistä opinnoista vieraskielisen opetuksen antamiseen (asetus 986/1998, 21 §) ja
- päätöksen mukaan sinun pitää suorittaa kelpoisuuskoe.
Kuvituskuva, poika kirjoittaa

Päätöksessä lukee, mihin opetustehtävään olet kelpoinen sen jälkeen, kun olet suorittanut kelpoisuuskokeen.