Pelastustoimen ammattipätevyyksien tunnustaminen 1.1.2024 alkaen

Toimivalta pelastustoimen ammattipätevyyksien tunnustamisessa siirtyy 1.1.2024 Pelastusopistolle. Pelastusopisto tekee 1.1.2024 alkaen päätökset myös hätäkeskuspäivystäjän ja nuohoojan ammattipätevyyden tunnustamisesta. 

Jos olet saanut Opetushallitukselta ehdollisen päätöksen pelastustoimen ammattipätevyyden tunnustamisesta ja olet suorittanut päätöksessä määrätyt korvaavat toimenpiteet, hae lopullista päätöstä Opetushallitukselta. Opetushallitus tekee lopullisia päätöksiä 31.12.2025 saakka.