Jos olet EU- tai ETA-jäsenmaan tai Sveitsin kansalainen ja olet pätevöitynyt toisessa jäsenmaassa tai Sveitsissä pelastusalan tehtäviin, voit hakea Opetushallitukselta päätöstä kelpoisuudesta pelastustoimen miehistö-, alipäällystö- tai päällystövirkaan tai -tehtävään Suomessa.

Kelpoisuusvaatimukset tehtäviin on määritelty valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011, 6 §).
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta Finlex-palvelussa

Lisävaatimukset

Jos koulutuksesi eroaa sisällöltään koulutuksesta, joka tehtävään vaaditaan Suomessa, voit joutua suorittamaan korvaavan toimenpiteen ennen kuin saat kelpoisuuden. Ammattikokemus tai elinikäinen oppiminen voi korvata eron osittain tai kokonaan.

Korvaava toimenpide voi olla sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe. Sopeutumisaikana työskentelet ammatissasi. Kelpoisuuskoe on Pelastusopiston järjestämä koe, jossa osoitat ammattitaitosi.

Lue lisää: EU- tai ETA-maassa hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen