Hyppää pääsisältöön

Valtionavustukset ja kansainvälistymisrahoitus


Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

 

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin.

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto).

Haettavissa olevat avustukset

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Yhteistyöhankkeiden (KA2) 2. hakukierros päättyy 3.11.2021

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2021: lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistäminen

Uutisia rahoitusmahdollisuuksista

Rahoitushaku-uutinen

Tukea oppilaitoksille ja opettajille rauhantyön ja globaalikasvatuksen vahvistamiseen
Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Henkilöstökoulutus Tasa-arvo ja osallisuus

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2021 toinen hakuaika päättyy 3.11.2021
Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Akkreditoinnin haku päättyy 31.12.2021
Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen

Tietosuojaseloste