Tiedon hyödyntäminen -verkosto on laatinut yhteiset pelisäännöt, joiden avulla pyritään saamaan sivustoilla oleva tieto mahdollisimman hyödylliseksi ja eri käyttäjäryhmiä palvelevaksi.

Tiedon jakamisen ja yhteisen hyödyntämisen pelisäännöt

  • Kysymme samaa tietoa vain kerran. Sitoudumme kartoittamaan yhteistyömahdollisuudet verkostossa ennen oman tiedonkeruun käynnistämistä.
  • Sitoudumme ylläpitämään ajantasaisen tiedon tiedonkeruista ja aineistoista jo suunnitteluvaiheessa verkoston ylläpitämällä sivustolla sekä koko tiedonkeruun ja aineiston elinkaaren aikana.
  • Tiedonkeruissa ja aineistossa käytetään vakiintuneita yksilöiviä tunnuksia, kuten esimerkiksi y-tunnukset, kuntakoodit, oppilaitostunnukset.
  • Tiedonkeruun/aineiston omistaja/toteuttaja vastaa tietosuojasta oman aineistonsa osalta.
  • Tiedonkeruun/aineiston omistaja/toteuttaja vastaa laatukuvauksista (esim. datan rajoitteet ja käytettävyys).
  • Dokumentoimme tiedon luovuttamisen lupaprosessit.
  • Huolehdimme tiedonkulusta omassa organisaatiossa ja verkostossa.
  • Kullakin organisaatiolla on nimetty yhteyshenkilö.
  • Viestimme palvelusta.

Kun haluat antaa palautetta ja/tai liittyä mukaan verkostoon, laita viestiä osoitteeseen info(at)tiedonkeruut.fi. Toivomme verkoston jäseniksi valtakunnallisia toimijoita.