Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita tarjoavat Suomessa useat toimijat. Julkisten palveluiden lisäksi myös kolmas sektori ja yksityiset toimijat tarjoavat ohjauspalveluita. Ohjauksen parissa toimii myös kansainvälisesti lukuisia järjestöjä, verkostoja ja muita toimijoita.