Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sinulle, jos olet saanut Opetushallitukselta päätöksen
- kelpoisuudesta opetustehtävään Suomessa
- opintojesi rinnastamisesta opettajankoulutuksen opintoihin tai
- riittävistä opinnoista vieraskieliseen opetukseen.
Oppilas viittaa luokassa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Opetushallituksen päätös antaa kelpoisuuden tehtävään vaadittavan koulutuksen osalta.

Jos tehtävään vaaditaan esimerkiksi työkokemusta tai kielitaitoa, työnantaja tarkistaa, että sinulla on vaadittava työkokemus tai kielitaito.