Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sinulle, jos olet saanut Opetushallitukselta päätöksen
- kelpoisuudesta kuraattorin tehtäviin Suomessa tai
- opintojesi rinnastamisesta kuraattorin tehtäviin pätevöittäviin opintoihin
Palapelin palat

Kelpoisuusvaatimukset kuraattorin tehtäviin on määritelty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013, muutos 1146/2021). Opetushallituksen päätös antaa kelpoisuuden tehtävään vaadittavan koulutuksen osalta.