Jos olet siirtymässä Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan ammatinharjoittajaksi tai yritysjohtajaksi, saatat tarvita vastaanottavan maan viranomaisia varten todistuksen Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kestosta.

Opetushallitus voi antaa todistuksen ammattitoiminnan lajista ja kestosta, jos kyse on ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) liitteessä IV luetelluista toiminnoista. Sinun on pitänyt harjoittaa ammattitoimintaa joko itsenäisenä ammatinharjoittajana, yritysjohtajana tai palkattuna työntekijänä. 

Opetushallitus laatii todistuksen esittämiesi työtodistusten perusteella. Jos olet harjoittanut ammattitoimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana, toiminnasta on esitettävä kaupparekisteriote ja kirjanpitäjän todistus. Todistus laaditaan suomen tai ruotsin kielellä.

Todistukset Suomessa harjoitetusta hissi- ja sähköalan ammattitoiminnasta antaa pätevyydenarviointilaitos.