Akateeminen tunnustaminen tarkoittaa
• opinto-oikeuden myöntämistä ulkomailla suoritetun koulutuksen perusteella sekä
• ulkomaisten opintojen hyväksilukemista osaksi tutkintoa.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Suomessa tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta vastaavat oppilaitokset ja korkeakoulut. Ne päättävät ulkomailla pohjakoulutuksen saaneiden hakijoiden valinnasta ja ulkomailla suoritettujen opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemisesta suomalaiseen tutkintoon. Opetushallitus antaa tarvittaessa tietoa oppilaitoksille ja korkeakouluille akateemisen tunnustamisen tueksi.