Jos haet Suomessa virkaan tai tehtävään, johon on laissa määritelty kelpoisuusvaatimukseksi korkeakoulututkinto, tarvitset päätöksen korkeakoulututkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon. Tällaisia tehtäviä on erityisesti julkisella sektorilla kuten valtiolla ja kunnissa. Päätöksen tekee Opetushallitus.
Kuvituskuva, kirjoja pinossa

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto voidaan rinnastaa tasoltaan Suomessa suoritettavaan

  • alempaan korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon,
  • ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai
  • jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon.

Milloin tutkinnon taso voidaan rinnastaa?

Jotta ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto voidaan rinnastaa Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon, sen pitää olla loppuun suoritettu ja kuulua suoritusmaan viralliseen tutkintojärjestelmään. Se, minkä tasoista Suomessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa ulkomainen korkeakoulututkinto vastaa, arvioidaan tutkintoon johtaneen koulutuskokonaisuuden laajuuden, vaativuuden ja suuntautumisen perusteella. 

Alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto

Jotta tutkinto voidaan rinnastaa alempaan korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, sen pitää olla suoritusmaan järjestelmässä ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinto (esimerkiksi Bachelor, licence, Ijaza).

Ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Jotta tutkinto voidaan rinnastaa ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, sen pitää olla suoritusmaan järjestelmässä toisen vaiheen korkeakoulututkinto (esimerkiksi Master), jota edeltää tai johon sisältyy ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinto.

Tieteellinen jatkotutkinto

Jotta tutkinto voidaan rinnastaa jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon, sen pitää olla suoritusmaan järjestelmässä tieteellinen jatkotutkinto, jota edeltää ensimmäisen tai toisen vaiheen korkeakoulututkinto.

Lainsäädäntö

Päätökset perustuvat lakiin ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (1385/2015).

Lue lisää laista ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta Finlex-palvelussa.