Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomaisten korkeakouluopintojen rinnastamisesta korkeakoulututkintoon tai -opintoihin, jotka ovat kelpoisuusvaatimuksena ammattiin Suomessa.

Opetushallitus voi tutkia rinnastamismahdollisuuden, jos olet
• suorittanut korkeakoulututkinnon tai -opintoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolella,
• olet muun kuin EU- tai ETA-maan kansalainen tai
• et muusta syystä voi saada päätöstä ammattipätevyyden tunnustamisesta.
Kuvituskuva, opettaja luokan edessä