Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla, saatat tarvita päätöksen tutkinnon tunnustamisesta, jotta voit opiskella tai työskennellä Suomessa.
Opiskelija lukee keskittyneesti monistetta