Hyppää pääsisältöön

Usein kysyttyä


Usein kysytyt kysymykset eri aihealueista

Näytä kaikki kysymykset ja vastaukset

Uusimmat kysymykset ja vastaukset

Miten uuden ohjelmakauden toimintoja voidaan käyttää ammattitaitokilpailuihin (EuroSkills ja WorldSkills) ja niihin valmentautumiseen?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Liikkuvuushankkeissa voi hyödyntää uutta aktiviteettia “Participation in Skills Competitions”. Lyhytkestoisen (KA122-VET) liikkuvuushankkeen saaneille organisaatioille kohteena voivat olla vain ohjelmamaat. Liikkuvuustoiminnan akkreditoinnin (KA120-VET) saaneille organisaatioille kohteena voivat olla sekä ohjelmamaat että kumppanimaat (nk. globaali liikkuvuus).

Ammattitaitokilpailuihin valmentautuminen voi olla teemana myös kumppanuushankkeissa tai pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa. Myös ammatillisen koulutuksen huippuyksiköissä voi löytyä yhteyksiä kilpailutoimintaan.

Ohjelmaoppaan mukaan myös Euroopan ulkopuoliset maat ovat akkreditoiduille organisaatioille mahdollisia. Voiko globaaliliikkuvuuden avustusta käyttää myös ohjelmamaiden ulkopuolella tapahtuviin ammattitaitokilpailuihin?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kyllä, akkreditoidut voivat hakea ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeessa (KA121-VET) globaaliliikkuvuuden avustusta WorldSkills -kilpailuihin osallistumiseen. (Opiskelijaa tukevan henkilöstön osalta määrittelyt täsmentyvät myöhemmin.)

Pitääkö EuroSkills/WorldSkills -kilpailijoiden olla oppilaitoksessa opiskelijoina?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kilpailijan tulee olla - kuten osallistujan muissakin ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeissa - opiskelija tai vastavalmistunut (valmistunut 12 kuukauden sisällä).

Voiko liikkuvuutta hyödyntää myös muihin ammattitaitokilpailuihin kuin Skills–kilpailuihin?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kyllä, kun kilpailu on kansainvälinen alakohtainen tapahtuma, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden taitojen kilpailullinen esittely on keskeistä ammatillisen koulutuksen kokemusten, osaamisen ja teknologisten innovaatioiden edistämisessä, tunnustamisessa ja vaihdossa. Tapahtumat toteutetaan yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, kauppakamareiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien läheisessä yhteistyössä, jossa tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja huippuosaamista.