Suhteellisuusarviointia koskeva ilmoitusmenettely perustuu valtioneuvoston asetukseen ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista, jolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/958 on täytäntöön pantu kansallisesti Suomessa.