Valtionavustuksen käyttötarkoitus on vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus tai muun opetuksen tukeminen sekä oman äidinkielen opetus.