Opetushallitus kerää koulutuksen kustannus- ja suoritetietoja valtionosuusjärjestelmän ylläpitoa, kustannusseurantaa ja koulutuksen arviointia varten. Tilastointipäivinä 20. tammikuuta ja 20. syyskuuta kerätään oppilas- ja suoritemäärätietoja ja huhtikuussa käyttökustannustietoja. Kutakin kyselyä koskevalle taustasivulle on koottu ohjeet kustannus- ja oppilasmäärätietojen toimittamisesta sekä muita valtionosuusjärjestelmään liittyviä ohjeita.