Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sinulle, jos
- olet saanut Opetushallitukselta päätöksen opintojesi rinnastamisesta Suomessa varhaiskasvatuksen tehtävään vaadittaviin korkeakouluopintoihin (laki 531/1986 tai laki 1385/2015) ja
- päätöksen mukaan sinun pitää suorittaa täydentäviä opintoja.
Kuvituskuva, kirjoja pinossa

Opetushallituksen päätöksessä ulkomailla suorittamasi korkeakouluopinnot on rinnastettu tutkintoon tai opintoihin, jotka ovat vaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Päätöksessä on määritelty täydentävät opinnot, jotka sinun pitää suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa.