Esiopetuksen asiakaspalveluosoite

Sähköpostin muoto on esiopetus(at)oph.fi
Organisaatio
Opetushallitus
Päätoiminto
Oppiminen ja kansainvälistyminen
Yksikkö
Perusopetus ja varhaiskasvatus