Juho Helminen

Erityisasiantuntija

Sähköpostin muoto on etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Organisaatio
Opetushallitus
Toimisto
Helsinki
Päätoiminto
Vaikuttavuus
Yksikkö
Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus
Asiasanat

digitalisaatio, oppimateriaalit, vaikuttavuus, vaikutusohjelmat

Lisätietoja

Digitalisaatio oppimisen uudistamisen, tasa-arvon ja saavutettavuuden mahdollistajana -vaikutusohjelmavastaava,Digitaaliset oppimateriaalit, tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa, digitaaliset oppimisympäristöt

Osoite
PL 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 Helsinki