Milja Enestam

Korkeakouluharjoittelija

etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Organisaatio
Opetushallitus
Päätoiminto
Asiakkuudet ja tieto
Yksikkö
Ennakointi ja analyysi