Sara Abdullah

Harjoittelija

Sähköpostin muoto on etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Organisaatio
Opetushallitus
Päätoiminto
Asiakkuudet ja tieto
Yksikkö
Digitalisaatio
Asiasanat

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, digitaaliset palvelut

Osoite
PL 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 Helsinki