Sofia Dano

Harjoittelija

Sähköpostin muoto on sofia.dano(at)oph.fi
Organisaatio
Opetushallitus
Päätoiminto
Asiakkuudet ja tieto
Yksikkö
Ennakointi ja analyysi
Asiasanat

Viestintä, Euroguidance, Maailmalle.net

Lisätietoja

Viestintätehtävät Euroguidance- ja Maailmalle.net -tiimeissä

Osoite
PL 380 (Hakaniemenranta 6) FI-00531 Helsinki