Valtionosuuksien asiakaspalveluosoite

Sähköpostin muoto on valtionosuudet(at)oph.fi
Organisaatio
Opetushallitus
Päätoiminto
Asiakkuudet ja tieto
Yksikkö
Ennakointi ja analyysi
Asiasanat

valtionosuudet