29 rahoitusta

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2023

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2023

Valtionavustus

Valtion erityisavustus perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, lisähaku 2023

Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen, lisähaku 2023

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: hakuaika päättyy 26.4.2023

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2023

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2023, yhteistyö

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2023, moniarvoisuus

Näytetään 10-18/29