409 rahoitusta

Valtionavustus

Hankeavustukset digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 2024

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) hakuaika päättyy 5.3.2024

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-SCH) haku päättyy 5.3.2024

Valtionavustus

Hankeavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan 2024

Valtionavustus

Yleisavustus muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien toimintaan 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset lukioiden kansainväliseen toimintaan 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kansainväliseen toimintaan 2024

Näytetään 1-9/409