113 rahoitusta

Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2018 (2. hakukierros)

Valtionavustus

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansalliset kehittämishankkeet 2020

Valtionavustus

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälistymisen kehittämishankkeet 2020

Valtionavustus

Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen järjestöille

Valtionavustus

Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta 2020

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2020

Valtionavustus

Valtion erityisavustus alueellisen tutoropettajatoiminnan laajentamiseen uusille alueille 2019

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2019

Näytetään 1-9/113