282 rahoitusta

Valtionavustus

Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus tasa-arvon sekä lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen edistämiseksi

Valtionavustus

Valtion erityisavustus perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen

Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma

Valtionavustus

Vapaan sivistystyön ylimääräinen avustus 2022 oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalien rahoittamiseksi (kansanopistot)

Valtionavustus

Kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2022

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Valtionavustus

TFK 2022, Team Finland Knowledge programme

Näytetään 1-9/282