Päivitetty 28.12.2022.

Sähkönjakelun häiriöitilanteiden aiheuttamiin sähkökatkoihin on hyvä varautua myös varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, vapaan sivistystyön koulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa. 

Sähkönjakelun häiriön ja siitä johtuvan sähkökatkon voi aiheuttaa sääilmiöiden lisäksi tahalliset vahingonteot, kyberhyökkäykset sekä tekniikan vikaantuminen.

Lisäksi sähköpulaa voidaan hallita sähkökatkoilla tilanteissa, joissa sähkönkulutus on suurempi kuin tuotanto. Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat kuitenkin viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. 

Vuorokauden aikana huippukuormitustilanteet osuvat yleensä aamuun ja alkuiltaan, ja vuoden aikana kulutus taas on suurinta kylminä talvipäivinä. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä varautua mahdollisiin sähkökatkoihin ja siihen, että sähköt voivat olla poikki pari tuntia vuorokauden huippukulutuksen aikaan tai sen jälkeen. Mahdollisesta sähköpulasta saatetaan viestiä ennalta, mikäli tilanne on ennakoitavissa. Esimerkiksi myrskyn aiheuttama sähkökatko voi tulla eteen yllättäen, ja varautumisessa kannattaa siksi huomioida myös ennakoimattomat tilanteet.

Käytännössä mahdollinen sähkökatko tarkoittaa sitä, että kodeissa aamun arkitoimet eivät välttämättä suju tavanomaiseen tapaan. Sähkökatko vaikuttaa monin tavoin myös varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin sekä, lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden että henkilöstön näkökulmasta.

Keskeistä mahdolliseen sähkökatkoon varautumisessa varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on

  • varmistaa mahdollisimman tavallinen ja hyvä kasvatuksen ja koulutuksen arki lapsille, nuorille ja opiskelijoille ja turvallisuuden tunteen luominen poikkeuksellisessa tilanteessa
  • huolehtia henkilöstön, myös johdon hyvinvoinnista ja jaksamisesta
  • tiedottaa järjestelyistä huoltajille, lapsille, oppilaille ja opiskelijoille oikea-aikaisesti.