Hyppää pääsisältöön

Selvitystoiminta


Opetushallitus kerää ja tuottaa kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansainvälisen liikkuvuuden, suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Keräämme ja tuotamme kansainvälistymistä koskevaa tietoa ajankohtaisista teemoista. Olemme myös mukana laajemmissa selvityshankkeissa. Selvitystyön tuloksena syntyy muun muassa erilaisia työkaluja ja suosituksia, joiden avulla voidaan edistää opetuksen ja koulutuksen kansainvälistymistä. 

Tutkittavia aiheita ovat muun muassa kansainvälinen liikkuvuus ja sen vaikutukset, asenteet kansainvälistymistä kohtaan sekä kansainvälisen toiminnan johtaminen ja nivominen osaksi oppilaitosten arkea.