Siriuksen alla

Siriuksen alla on luku- ja tehtäväkirja alakoulun opetusryhmille, joissa on eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Sadut ja tarinat on helppo ymmärtää, ja ne liittyvät lasten kokemusmaailmoihin. Tekstien kieli on selkeää. Useimmat tarinat pohjautuvat lasten oikeuksien julistukseen.

Kirjaa voi käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen tai elämänkatsomustiedon teemojen käsittelyyn. Pääajatuksena on selviytymisen taitojen kasvattaminen ja positiivisen näkökulman löytäminen erilaisiin elämänolosuhteisiin. Kirjan avulla lapset saavat kattavan käsityksen erilaisista elämäntavoista, perhesuhteista sekä jokaista koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista.

Opetustyön ja tuntityöskentelyn tukena voi kirjan lisäksi hyödyntää tähän opettajan aineistoon koottuja lisätehtäviä.

Julkaistu 2015


Voit lähettää meille palautetta opettajan aineistosta sähköpostitse julkaisut(at)oph.fi.