Hyppää pääsisältöön

Sujuvat siirtymät ammatillisessa koulutuksessa


Siirtymillä tarkoitetaan oppijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymiä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa, ammatillisen koulutuksen aikana tapahtuvia siirtymiä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään.

Tällä sivulla esitellään kehittämistyön puitteissa siirtymien sujuvoittamisen tueksi kerättyä tietoa ja kehitettyjä malleja. Lisäksi sivulle on koostettu muuta materiaalia ja tapahtumia liittyen sujuviin siirtymiin ammatillisessa koulutuksessa.

Sujuvilla siirtymillä varmistetaan opiskelijoiden eheitä koulutuspolkuja. Siirtymien sujuvoittamisessa ammatillisessa koulutuksessa on keskeistä muun muassa opiskelijan opiskeluvalmiuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä toimiva yhteistyö työelämän ja oppilaitoksen välillä.

Sujuvien siirtymien edistämiseksi on tehty kehittämistyötä jo vuosia. Opetushallituksella on ollut kaksi ESR-rahoitteista Zoomi-koordinaatiohanketta. Ensimmäisen koordinaatiohankkeen Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi toiminta-aika oli 1.8.2015 – 30.4.2019. Toisen koordinaatiohankkeen Zoomi – Sujuvia siirtymiä edistämässä toiminta-aika oli 1.5.2019 – 30.6.2022.