Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Opetushallitus ei tee yhteistyötä venäläisten eikä valkovenäläisten yliopistojen kanssa. Poikkeusaikana sukukansa-apurahan käyttötarkoitus on seuraavanlainen:

Apuraha on tarkoitettu äidinkielenä tai äidinkielenomaisesti jotakin Venäjän suomalais-ugrilaista kieltä puhuvalle opiskelijalle, jonka on tarkoitus opiskella Venäjän suomalais-ugrilaisia kieliä ja/tai kulttuureita suomalaisessa yliopistossa.

Apurahaa voidaan myöntää myös maisteriopiskelijalle, joka puhuu äidinkielenään tai äidinkielenomaisesti jotakin Venäjän suomalais-ugrilaista kieltä ja joka opiskelee Venäjän suomalais-ugrilaisia kieliä ja/tai kulttuureita  ja jonka kotiyliopisto on muualla kuin Suomessa tai Venäjällä/Valko-Venäjällä.
Kuvituskuva, mies ja nainen tekevät parityötä