Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana sukukansa-apurahan käyttötarkoitus on seuraavanlainen:

Henkilöt, jotka edustavat Venäjän suomalais-ugrilaisia kansoja ja osaavat jotakin Venäjällä puhutuista suomalais-ugrilaisista kielistä äidinkielenä tai äidinkielenomaisesti, voivat hakea apurahaa maisteriojelmaan suomalaisissa yliopistoissa enintään kuudeksi kuukaudeksi. (Venäläisessä tai valkovenäläisessä yliopistossa kirjoilla olevat eivät voi saada apurahaa.)


Kuvituskuva, mies ja nainen tekevät parityötä