Zoomi-hankkeen alueellinen koulutus Helsinki

Koulutus Elinikäinen ohjaus Erityinen tuki Hyvinvointi Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Oppilas- ja opiskelijahuolto Tasa-arvo ja osallisuus Ammatillinen koulutus

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää kuluvan lukukauden aikana neljä alueellista koulutusta teemalla "Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen koulutuspolun eri vaiheissa". Koulutukset ovat samansisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä ammatillisen koulutuksen reformin näkökulmasta, iltapäivän osuudessa esitellään ja arvioidaan Sujuvat siirtymät -hankkeissa (ESR) syntyneitä tuloksia. Koulutusten ajankohdat ja toteutuspaikkakunnat ovat 8.3. Helsinki, 22.3. Oulu, 6.4. Sastamala ja 19.4. Joensuu.