Aikuiset maahanmuuttaneet asiakkaina

Aikuisia maahanmuuttaneita on asiakkaina useiden hallinnonalojen tarjoamissa palveluissa. Asiakas- ja ohjaustyötä tehdään eri rooleissa, eri sektoreilla, eri toimivalloilla ja eri normiympäristöissä.

Mitä nämä palvelut ovat ja keitä niissä työskentelee? Millaisia todellisuuksia työntekijät kohtaavat ja jakavat? Millaista osaamista aikuisten maahanmuuttaneiden kanssa työskentelevillä on tai pitäisi olla? Millaisia tavoitteita palveluille ja tehtäville on asetettu? Miten kotoutumista tukevan henkilöstön työhyvinvointi vaikuttaa kotoutumisen onnistumiseen?

Opetushallitus järjestää yhdessä ELY-keskuksen Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen kanssa työpajan, jossa pohdimme, miten voisimme toimia paremmin yhdessä yhteisten asiakkaidemme parhaaksi. Painopiste on kotoutumistyötä tekevien henkilöiden ammatti-identiteetissä ja siinä, miten voimme tehdä paremmin yhteistyötä eri ammattilaisten kesken ja millaista tukea tarvitsemme toisiltamme.

Ohjelma: 

12.00 Kahvitarjoilu

12.30 Tilaisuuden avaus, Anne Kolehmainen, Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelmavastaava

12.40-13.40 Eri rooleissa työskentelevien asiantuntijoiden puheenvuorot: 

"Valtaväestön edustajana kotoutumisen tukemisessa", Antti Kanniainen

"Maahanmuuttaneena kotoutumisen tukemisessa", Moussa Ahmad

"Kotoutumisen tukeminen asioimistulkin näkökulmasta", Valisa Krairiksh

"Suomen kielen opettajana kotoutumistyössä", Aurora Vasama

13.40 Tauko

13.50 Työpajatyöskentely

14.45 Yhteenveto 

15.15 Loppusanat

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 16.10.2019 mennessä. 

Lisätietoja: anne.kolehmainen [at] oph.fi ja antti.kanniainen [at] ely-keskus.fi

Pakolaistaustaisten ohjaus
Ilmoittautuminen

Aika ja paikka

22.10.2019 12.00 – 15.30
Opetushallitus, Monitoimitila , Helsinki
Hakaniemenranta 6