Euroopan solidaarisuusjoukot: Mentorien työnohjauksellinen koulutus dialogisin menetelmin

Koulutus Nuorisotyö Kansalaistoiminta Euroopan solidaarisuusjoukot

Tervetuloa verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia Mentor-päivään 4.12.2019

Mentor-päivän sisältö muokkautuu osallistujien omista odotuksista, kysymyksistä ja kokemuksista. Koulutuksessa käydään läpi, mitä ja miten dialogisia menetelmiä voidaan käyttää apuna mentoroinnissa ymmärryksen lisääntymiseksi ja toisten ihmisten kokemuksista oppimiseksi.

Koulutus on suunnattu Euroopan solidaarisuusjoukoissa tai Erasmus+ -vapaaehtoispalvelussa vapaaehtoisen tukena työskenteleville uusille ja vanhoille toimijoille.

Mentor-päivä on myös oiva tilaisuus antaa palautetta, tuoda esille kehittämisehdotuksia sekä levittää omia hyviä käytäntöjä ja oppia muilta. Päivän sisällöstä vastaavat Aretain työnohjaajat.

Lisätietoja antaa

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
Opetushallitus
jutta.kivimaki(at)oph.fi
+358 29 533 8568

Aika ja paikka

4.12.2019 10.00–15.00
Aamukahvit 9:30
Helsinki , Helsinki

Ilmoittautumisaika

4.9.2019 – 13.11.2019 klo 23:59